Cô giáo như mẹ hiền

Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hòa
Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
Ngày tháng năm sinh 13/05/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Đại học sư phạm Mầm non
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Nhân Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Điện thoại 0986051216
Email mshoamn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Quản lý